สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านนาคต

Bannakot School

บุคลากรนาง ณัฐชาภรณ์ บุญเพ็ชรัตน์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทรศัพท์ : 0947635975
อีเมล : -

บุคลากร


นาง โสภา จันทะสาร

ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นาง วราภา มณีจันทรา

ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นาง ชนัฐภรณ์ กลิ่นหอม

ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นางสาวสุชาดา ปงเทพ

ครู
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นายปุญญพัฒน์ มหาแก้ว

ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นางสาวยุพิน มะโนหาญ

ครู (พนักงานงานราชการ)
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นางสาวธัญวรัตน์ ปิงแก้ว

ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นางสาวณัฐกานต์ ปวนคำ

ธุรการฯ
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -

นางสาวดาราณี จะวะนะ

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โทรศัพท์ : -
อีเมล : -


โรงเรียนบ้านนาคต

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านนาคต